#شهید_رسولی ‌واکنش‌هایی به کار … #شهید_رسولی ‌واکنش‌هایی به کار … 052064001593274205 160x100

#شهید_رسولی ‌واکنش‌هایی به کار …

    #شهید_رسولی ‌واکنش‌هایی به کارتون زیر که اعتقادی تولید شده نه به قصد طنز: وقتی #شهید_رسولی باید وساطت کنه که حقت رو بهت بدنMohammadAzadeh_ اشک شوق برای گرفتن حق مسَلم. این بزرگترین پیام این تصویر بود.Grzecznyhastamیعنی میخواد تو ذهنت بکاره حقوق هم حق مسلمت نیست. همینه که دیر میگیری هم برو شکر کنphouzhanداره میگه