شهردار فردیس کرج به کارگرانی ک … شهردار فردیس کرج به کارگرانی ک … 407098001593201604 1 160x100

شهردار فردیس کرج به کارگرانی ک …

    شهردار فردیس کرج به کارگرانی که سه ماهه حقوق نگرفتند: همه تون رو یکساعته تسویه حساب(اخراج) می‌کنم. نیرو تو شهر زیاده. شما دست من رو بوسیدید که اومدید داخل.oldensan#کارگر: حقوقمون رو بده #شهردار_فردیس: برو شکایت کن +به همین راحتی؟ -بله به همین راحتی، نیرو تو شهر زیاده +مگه الکیه نیروی جدید بیاری؟ -میارم