داستانی غم‌انگیز از جنگ برای ن … داستانی غم‌انگیز از جنگ برای ن … 428332001595250005 1 160x100

داستانی غم‌انگیز از جنگ برای ن …

    داستانی غم‌انگیز از جنگ برای نان و زندگی «حنابندان ، تشییع جنازه» وقتی که پیکر بی‌جان #شمزین_احمدی #کولبری که توسط سپاه به قتل رسیده بود، به زادگاهش برگردانده می‌شود، نامزدش با سینی حنابندان عروسی‌شان به استقبال پیکرش می‌رود. amjad_panahi