‌‌درباره ویدیوی پایین پست: بر … ‌‌درباره ویدیوی پایین پست: بر … 617709001595338206 1 160x100

‌‌درباره ویدیوی پایین پست: بر …

    ‌‌درباره ویدیوی پایین پست: برای #شفافیت_بدون_راه_فرار باید همه ارکان حکومت شفاف شوند. بخشی از صحنه و پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی درباره روابط ایران و #چین را ببینیدmasoud_bastanyافشاگری مجید‌رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پشت پرده مصاحبه با صدا و سیما در مورد اینکه دولت در جمهوری اسلامی هیچکاره‌است و