‏زنی از در مغازه اومد تو و پرس … ‏زنی از در مغازه اومد تو و پرس … image

‏زنی از در مغازه اومد تو و پرس …

‏زنی از در مغازه اومد تو و پرسید گوشی هوشمند با یه میلیون تومن دارین؟ گفتم گوشی اندروید یه میلیونی نداریم، رفت غروب با یه میلیون دیگه اومد گفت این پول یارانه خودمو و مادرمه، یه گوشی بده واسه درس و مشق بچه‌ام.fahimehtabaee1 ‏برنامه ‎#شاد رو طرح ملی اعلام می‌کنند، بدون هیچ پشتوانه فنی وکارشناسانه