آپدیت: پیام دریافتی: #سینا_اطه … آپدیت: پیام دریافتی: #سینا_اطه … 351474001593537605 1 160x100

آپدیت: پیام دریافتی: #سینا_اطه …

    آپدیت: پیام دریافتی: #سینا_اطهر بیمارستان نیست، مرکز تصویربرداری پزشکی (سی‌تی‌اسکن و ام‌ارای) است. تهران، شریعتی، نرسیده به میدان قدس، روبروی بیمارستان طالقانی، کوچه ماهروزادهVahid 📡 @