‌محمد مساعد: به نظر می‌رسد دول … ‌محمد مساعد: به نظر می‌رسد دول … 754946001588095607 160x100

‌محمد مساعد: به نظر می‌رسد دول …

    ‌محمد مساعد: به نظر می‌رسد دولت مشغول قمار با #بورس است‌. تنگنای مالی‌اش را با جارو کردن پول مردم از کف بورس حل می‌کند و منتظر پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات آمریکا می‌ماند؛ اگر ترامپ ماند هم می‌تواند روی این #سپر_انسانی_سهامدار حساب کند یک بمب ساعتی که می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد ایران بزند۲mohammadmosaed