مجموعه #ایران‌خودرو حدود ۳۰۰ ن … مجموعه #ایران‌خودرو حدود ۳۰۰ ن … image

مجموعه #ایران‌خودرو حدود ۳۰۰ ن …

مجموعه #ایران‌خودرو حدود ۳۰۰ نفر مدیرعامل و هیات‌مدیره دارد (مدیران میانی و… به کنار) کل تحویل پارسالش؟ ۴۰۰هزار دستگاه! یعنی پارسال در شرکتی با ۱۳هزار میلیارد تومان زیان انباشه، برای تولید هر ۴خودرو در روز، یک نفر دستمزد مدیریت عالی گرفته. اسم این #سفره‌داری است نه خودروسازی. ۲mohammadmosaed