چطور ثابت کنیم احمقیم؟ مدیر گ … چطور ثابت کنیم احمقیم؟ مدیر گ … 618215001587581405 160x100

چطور ثابت کنیم احمقیم؟ مدیر گ …

    چطور ثابت کنیم احمقیم؟ مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش در دفاع از حذف اشعار برخی شاعران ایرانی از کتب درسی: «جایی نیاز داشتیم شهید #محسن_حججی را مطرح کنیم و این بر #حافظ و #سعدی اولویت داشت.» mmoeeni