#زهرا_محمدی، معلم ۲۹ ساله رو ب … #زهرا_محمدی، معلم ۲۹ ساله رو ب … 463544001594971005 160x100

#زهرا_محمدی، معلم ۲۹ ساله رو ب …

    #زهرا_محمدی، معلم ۲۹ ساله رو به جرم تدریس زبان کردی به بچه‌ها به ده سال زندان محکوم کردن و جرمش رو «تشکیل دسته و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت ملی» نوشتن که در این عکس دسته و جمعیت مذکور رو همراه زهرا می‌بینید. #اعدام_نکنید #گروگان_نگیرید Keykhoon