انتقال مجروحین و کشته‌شدگان اح … انتقال مجروحین و کشته‌شدگان اح … 199686001585739405 1 160x100

انتقال مجروحین و کشته‌شدگان اح …

    انتقال مجروحین و کشته‌شدگان احتمالی از #زندان_شیبان اهواز، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ در پی شورش در دو زندان سپیدار و شیبان اهواز دستکم ۳ زندانی کشته شده و تعدادی دیگر هم مجروح شده‌اند. ماموران امنیتی همچنین به خانواده زندانیان در جاده اهواز- شوشتر، حمله و به سمت آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند RadioFarda_