وب‌سایت رسمی #خامنه‌ای این پوس … وب‌سایت رسمی #خامنه‌ای این پوس … 515586001589925006 160x100

وب‌سایت رسمی #خامنه‌ای این پوس …

    وب‌سایت رسمی #خامنه‌ای این پوستر رو به مناسبت #روز_قدس منتشر کرده. توی عنوان پوستر از کلمه final solution استفاده کرده ?? آخرین باری که این کلمه رو شنیدیم ۶ میلیون یهودی در کوره‌های آدم‌سوزی قتل عام شدن? Norrachi راه حل نهایی، عنوان برنامه نازی‌ها برای نسل کشی یهودیان بود. حالا وبسایت دفتر خامنه‌ای

وبسایت رسمی خامنه ای این پوستر … وبسایت رسمی خامنه ای این پوستر … 683611001589925005 160x100

وبسایت رسمی خامنه ای این پوستر …

    وبسایت رسمی خامنه ای این پوستر رو به مناسبت ‎#روز_قدس منتشر کرده. توی عنوان پوستر از کلمه final solution استفاده کرده! آخرین باری که این کلمه رو شنیدیم شش‌میلیون یهودی در کورهای آدم سوزی قتل عام شدن? Norrachi “‏راه حل نهایی” عنوان برنامه نازی‌ها برای نسل کشی یهودیان بود. حالا وبسایت دفتر خامنه‌ای