جانباز بهایی دوران جنگ ایران و … جانباز بهایی دوران جنگ ایران و … 138139001589415005 160x100

جانباز بهایی دوران جنگ ایران و …

    جانباز بهایی دوران جنگ ایران و عراق با ۳۸۱ بخیه در بدن و نداشتن یک کلیه، یک پا، یک پرده گوش، آمبولی شدید ریه و گرفتگی دو رگ قلبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه احضار شد<a href=’https://twitter.com/miladpoureisa/status/1260381514778521600′>. #روح_الله_زیبایی که پیشتر حکم یکسال زندانش توسط شعبه یک