در خطر اعدام #امیرحسین_مرادی # … در خطر اعدام #امیرحسین_مرادی # … 771297001582911605 160x100

در خطر اعدام #امیرحسین_مرادی # …

    در خطر اعدام #امیرحسین_مرادی #محمد_رجبی #سعید_تمجیدی جان تک‌تک دستگیرشدگان آبان ۹۸ در خطر کروناست و مسئولیت جان تک‌تکشون با خامنه‌ای. #دیوار_رسانه_ماست