می‌دونستید هفته گذشته، تمامی ا … می‌دونستید هفته گذشته، تمامی ا … 100085001596255606 160x100

می‌دونستید هفته گذشته، تمامی ا …

    می‌دونستید هفته گذشته، تمامی اعضای هیئت دوچرخه سواری سبزوار به علت منع دوچرخه سواری زنان و در حمایت از آن‌ها، استعفا کردند؟ درضمن همکاریشون رو با اداره ورزش هم قطع کردند.hashemimelikaاعضای هیئت #دوچرخه_سواری #سبزوار در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری #زنان در این شهر به صورت جمعی استعفای خود را اعلام کردند. این