به گزارش فایننشیال‌تایمز منابع … به گزارش فایننشیال‌تایمز منابع … 207934001587582005 160x100

به گزارش فایننشیال‌تایمز منابع …

    به گزارش فایننشیال‌تایمز منابع دلاری ایران در صندوق توسعه ملی تا پایان ماه دسامبر ۲۰۱۹ حدود ۹۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است. حال آن‌که #دولت در هفته‌های اخیر مرتب از خالی بودن‌ خزانه ملی و کوتاه بودن دستش برای کمک به مردم در بحران #کرونا سخن گفته است. #میدان meidaandotcom