این شهردار و آقازاده واقعاً خو … این شهردار و آقازاده واقعاً خو … image

این شهردار و آقازاده واقعاً خو …

این شهردار و آقازاده واقعاً خوش‌سلیقه‌اند. با #دلار ۲۵هزار تومانی و سایه سنگین #کرونا بر زندگی‌مان حقیقتاً تنها جشنی که شایسته برگزاری است همین «جشن تولد قبرستان» بود. ۲mohammadmosaed