“قضیه درختان سکویا اینه که تا … “قضیه درختان سکویا اینه که تا … 793289001587643806 160x100

“قضیه درختان سکویا اینه که تا …

  “قضیه درختان سکویا اینه که تا وقتی ندیدی‌شون باور داری که وجود دارن، ولی وقتی ببینی‌شون باور نمی‌کنی چنین چیزی هست.”Keykhoon “#درخت_غول: بیش‌ترین تعداد این درخت در ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. … میانگین بیشینه ارتفاع آن‌ها بین ۵۰ تا ۸۵ متر است. طول بعضی از این درختان به ۱۸۰ متر