مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع … مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع … 594921001632396605 1

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع …

    مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان: ۷۰روستای بالای ۲۰خانوار استان از اینترنت پر سرعت بی‌بهره هستند. عدم وجود اینترنت همزمان با آغاز سال تحصیلی و آموزش #دانش‌آموزان در بستر “شاد” این معضلات چندین برابر خواهد شد و آموزش دانش‌آموزان روستایی بر فراز کوه‌ها از سرگرفته میشود.hra_news بر فراز کوه‌های سیستان و بلوچستان:https://t.me/mamlekate/58747

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع … مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع … 594921001632396605 160x100

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع …

    مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان: ۷۰روستای بالای ۲۰خانوار استان از اینترنت پر سرعت بی‌بهره هستند. عدم وجود اینترنت همزمان با آغاز سال تحصیلی و آموزش #دانش‌آموزان در بستر “شاد” این معضلات چندین برابر خواهد شد و آموزش دانش‌آموزان روستایی بر فراز کوه‌ها از سرگرفته میشود.hra_news بر فراز کوه‌های سیستان و بلوچستان:https://t.me/mamlekate/58747

مادران نمی‌توانند پرونده و کار … مادران نمی‌توانند پرونده و کار … 456865001631547003 1

مادران نمی‌توانند پرونده و کار …

    مادران نمی‌توانند پرونده و کارنامه #دانش‌_آموزان را دریافت کنند بر اساس بخش نامه ای که به مدارس ارائه شده است، پرونده و کارنامه دانش آموزان تنها بایدبه پدرانشان تحویل داده شود و مادران نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند۔ hra_news

مادران نمی‌توانند پرونده و کار … مادران نمی‌توانند پرونده و کار … 456865001631547003 160x100

مادران نمی‌توانند پرونده و کار …

    مادران نمی‌توانند پرونده و کارنامه #دانش‌_آموزان را دریافت کنند بر اساس بخش نامه ای که به مدارس ارائه شده است، پرونده و کارنامه دانش آموزان تنها بایدبه پدرانشان تحویل داده شود و مادران نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند۔ hra_news