🔸سکوت وزارت بهداشت و ابهام در … 🔸سکوت وزارت بهداشت و ابهام در … 622617001589641804 160x100

🔸سکوت وزارت بهداشت و ابهام در …

    🔸سکوت وزارت بهداشت و ابهام در استفاده از داروهای سنتی چینی و ایرانی برای درمان کووید‌‌ـ‌۱۹ در ایران ‏نشریه تخصصی نیچر، در گزارشی درباره استفاده از ‎#داروهای_سنتی چینی برای درمان ‎#کووید‌_‌۱۹، نوشته که این داروها با اثربخشی اثبات‌نشده و ‎#عوارض_جانبی نامشخص، در قالب کمک‌های بین‌المللی به کشورهایی مانند ایران و ایتالیا هم فرستاده