مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگو … مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگو … 098746001637505003 1

مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگو …

    مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگوشه‌اش را بالای سر نگه داشته. دادگاه نمایشی برگزار کردن! نه اجازه پرونده خوانی داده‌اند، نه هویت کارشناسان معلوم است، نه متهمین در جایگاه متهم، نه … #دادگاه_نمایشیHalb0rzدختر، پسر، عروس و نوه‌اش رو از دست داده:t.me/VahidOnline/40553

مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگو … مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگو … 098746001637505003 160x100

مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگو …

    مادرم ایستاده و عکس چهار جگرگوشه‌اش را بالای سر نگه داشته. دادگاه نمایشی برگزار کردن! نه اجازه پرونده خوانی داده‌اند، نه هویت کارشناسان معلوم است، نه متهمین در جایگاه متهم، نه … #دادگاه_نمایشیHalb0rzدختر، پسر، عروس و نوه‌اش رو از دست داده:t.me/VahidOnline/40553