‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای … ‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای … image

‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای …

‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای مرزی #آبادان و #خرمشهر شناسایی شدند که ۲۰۰ نفر از آنها نه پدر دارند و نه مادر و با اقوام زندگی می‌کنند. سال گذشته به دلیل نداشتن تبلت نتوانسته‌اند درس بخوانند امسال هم حتی ۵۰هزارتومان برای ثبت‌نام در مدرسه نمی‌توانند پرداخت کنند.💬 آنوقت یکی‌یکی #خودکشی می‌کنند و انتشار خبر

‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای … ‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای … image

‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای …

‌۳ هزار کودک یتیم در روستاهای مرزی #آبادان و #خرمشهر شناسایی شدند که ۲۰۰ نفر از آنها نه پدر دارند و نه مادر و با اقوام زندگی می‌کنند. سال گذشته به دلیل نداشتن تبلت نتوانسته‌اند درس بخوانند امسال هم حتی ۵۰هزارتومان برای ثبت‌نام در مدرسه نمی‌توانند پرداخت کنند.💬 آنوقت یکی‌یکی #خودکشی می‌کنند و انتشار خبر

سه روز از #خودکشی معلمی در شهر … سه روز از #خودکشی معلمی در شهر … image

سه روز از #خودکشی معلمی در شهر …

سه روز از #خودکشی معلمی در شهر گراش در فارس نمی‌گذرد، معلم دیگری در سرولایت در شهر نیشابور با قرص برنج خودش را کشته. مشکلات مالی و حقوق پایین همواره یکی از اعتراضات معلمان بوده. انگار حقوق این زحمت‌کشانِ امر آموزش و پرورش در مملکت در حد “بخور نمیر” هم نیست و به “نخور بمیر”

سه روز از #خودکشی معلمی در شهر … سه روز از #خودکشی معلمی در شهر … image

سه روز از #خودکشی معلمی در شهر …

سه روز از #خودکشی معلمی در شهر گراش در فارس نمی‌گذرد، معلم دیگری در سرولایت در شهر نیشابور با قرص برنج خودش را کشته. مشکلات مالی و حقوق پایین همواره یکی از اعتراضات معلمان بوده. انگار حقوق این زحمت‌کشانِ امر آموزش و پرورش در مملکت در حد “بخور نمیر” هم نیست و به “نخور بمیر”