‌درباره توییت تصویر پایین: به … ‌درباره توییت تصویر پایین: به … 734204001594648806 160x100

‌درباره توییت تصویر پایین: به …

    ‌درباره توییت تصویر پایین: به جرات این یکی از تاریخی ترین و طنزترین مجوز هایی است که من در زندگیم دیدم! خدایا بسه دیگه…s7az2mmمجوز رسمی داده‌اند که رائفی پور می‌تواند مسولان را امر به معروف کند… جواز داری؟ بله. جواز چی؟ جواز امر به معروف مسئولان.!RezaVaisiبالاخره رائفی‌پور از یه جایی مدرک گرفت.mhvaghefسرزمین مجوزها.