دولت در راستای #خودت_بمال و بد … دولت در راستای #خودت_بمال و بد … image

دولت در راستای #خودت_بمال و بد …

دولت در راستای #خودت_بمال و بدون آموزش عمومی، آزادسازی #سهام_عدالت را کلید زده است؛ این یعنی خطر «مفت‌بری» دارایی‌های ارزشمند جامعه توسط یک اقلیت. همگی ما مسئولیم به دیگران خصوصاً آنها که اطلاع کمتری از ارزش سهام‌شان دارند بگوییم سهام عدالت خود را سریع و ارزان نفروشند. ۲mohammadmosaed