هزینه ساخت یک بیمارستان هزار ت … هزینه ساخت یک بیمارستان هزار ت … image

هزینه ساخت یک بیمارستان هزار ت …

هزینه ساخت یک بیمارستان هزار تخت خوابی که کاملا مجهز میباشد ۶۶ میلیون دلار هست ولی هزینه ساخت حرم خمینی ۲ میلیارد دلار شد حرم #خمینی فقط برابر ۳۳ بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی ارزش دارد یعنی هر استان یک بیمارستان هزار تخت خوابی #براندازم NChamany