‏حکم محکومیت سه پزشک مشهدی که … ‏حکم محکومیت سه پزشک مشهدی که … 775024001587547204 160x100

‏حکم محکومیت سه پزشک مشهدی که …

    ‏حکم محکومیت سه پزشک مشهدی که عباس تبریزیان «طبیب اسلامی» از آنها شکایت کرده بود، در دادگاه تجدید‌نظر استان ‎#خراسان_رضوی ابطال شد. این پزشکان سال گذشته به آتش زدن کتاب پزشکی داخلی هاریسون، از سوی تبریزیان اعتراض کرده بودند. شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد هر یک از این سه پزشک را به