لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی ا … لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی ا … 318192001633883404 1

لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی ا …

    لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی از چینی‌ها درآمد که 🙂beehnamفارس بالاخره بعد از یک ماه دادار-دودور، با کلی تبلیغ از لوگوی جدیدش با شعار «حقیقت روشن می‌شود.» رونمایی کرد. حالا کاشف به عمل اومده لوگو دزدیه 😂 فقط بگین برای این لوگوی کپی چقدر برای جیب ملت فاکتور نوشتید؟! ehsan_soltani #خبرگزاری_فارس گفته‌بود که

لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی ا … لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی ا … 318192001633883404 160x100

لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی ا …

    لوگوی جدید خبرگزاری فارس کپی از چینی‌ها درآمد که 🙂beehnamفارس بالاخره بعد از یک ماه دادار-دودور، با کلی تبلیغ از لوگوی جدیدش با شعار «حقیقت روشن می‌شود.» رونمایی کرد. حالا کاشف به عمل اومده لوگو دزدیه 😂 فقط بگین برای این لوگوی کپی چقدر برای جیب ملت فاکتور نوشتید؟! ehsan_soltani #خبرگزاری_فارس گفته‌بود که