کف کوچه و بازار #ایران چه خبره … کف کوچه و بازار #ایران چه خبره … 076515001633021204 1 1 160x100

کف کوچه و بازار #ایران چه خبره …

    کف کوچه و بازار #ایران چه خبره؟ -برنج خیلی گرونه، دیگه نمیشه زندگی کرد! مردمی که قبلا کیسه‌ای برنج میخریدن حالا دو کیلو میخرن -بچه به شیر و لبنیات نیاز داره ولی خیلی گرونه -یه شاگرد سوپرمارکت بخوایم بیاریم ماهی ۵-۶ میلیون #حقوق میخواد، ۲ میلیون قبض #برق و مالیات shokrani_maryam

کف کوچه و بازار #ایران چه خبره … کف کوچه و بازار #ایران چه خبره … 076515001633021204 1 160x100

کف کوچه و بازار #ایران چه خبره …

    کف کوچه و بازار #ایران چه خبره؟ -برنج خیلی گرونه، دیگه نمیشه زندگی کرد! مردمی که قبلا کیسه‌ای برنج میخریدن حالا دو کیلو میخرن -بچه به شیر و لبنیات نیاز داره ولی خیلی گرونه -یه شاگرد سوپرمارکت بخوایم بیاریم ماهی ۵-۶ میلیون #حقوق میخواد، ۲ میلیون قبض #برق و مالیات shokrani_maryam