‌‍‍🔸پس از خبرگزاری رسمی ایرنا، … ‌‍‍🔸پس از خبرگزاری رسمی ایرنا، … 935026001589635804 1 160x100

‌‍‍🔸پس از خبرگزاری رسمی ایرنا، …

    ‌‍‍🔸پس از خبرگزاری رسمی ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان در ایران وابسته به صداوسیما روز شنبه گزارش داد که فردی از طریق بانک مجاور مقبره «اِستِر و مُردخای» در همدان قصد ورود به این مکان مذهبی و «انجام یک سری اقدامات داشته»، ولی موفق «نشده است». این گزارش پس از آن منتشر شد که