تو اخبار می‌گه رییس جمهور به ظ … تو اخبار می‌گه رییس جمهور به ظ … 432941001596200405 1 160x100

تو اخبار می‌گه رییس جمهور به ظ …

    تو اخبار می‌گه رییس جمهور به ظاهر سیاه‌پوست سابق آمریکا آقا :))))foochichالان اخبار ساعت دو داشت می‌گفت: رئیس‌جمهور به ظاهر سیاه‌پوست سابق آمریکا :))))) یعنی سیاه‌پوستی اوباما رو هم به رسمیت نمی‌شناسن.mehmoh89خدا شاهده راست میگم:)) همین الان، اخبار ساعت ١۴RoozbehAlamdar1:)))))) یعنی انتظارت از سیاه بودن چیه؟ دلش به اندازه کافی سیاه نیست؟msfenderskiسیاهپوست از