این پیامک که ادعا می‌شود برای … این پیامک که ادعا می‌شود برای … 849812001594944005 160x100

این پیامک که ادعا می‌شود برای …

    این پیامک که ادعا می‌شود برای برخی از کاربران بیان‌کننده سخن مشترک #اعدام_نکنید ارسال شده #جعلی است. به آن پاسخ ندهید، در هیچ سایتی ثبت‌نام نکنید و هیچ‌کس هم حق ندارد و نمی‌تواند حق انسانی شما برای بیان نظرتان را سلب کند. ۲mohammadmosaed