اینکه در اون شرایط پروازها کنس … اینکه در اون شرایط پروازها کنس … 230882001581585605 160x100

اینکه در اون شرایط پروازها کنس …

    اینکه در اون شرایط پروازها کنسل نشده مهم نیست. اینکه دوتا موشک زده به هواپیمای مسافربری و #جعبه_سیاه رو تحویل نمیده هم مهم نیست. اینکه حامد اسماعیلیون به خاطر نوشتن برعلیه ج.ا دیگه نمیتونه بره ایران هم مهم نیست. مهم اینه که آمریکا نمیگذاره یکی از خانواده ها بیاد آمریکا عزاداری کنه. Neda