فدراسیون #تکواندو با صدور بخشن … فدراسیون #تکواندو با صدور بخشن … 626685001589997005 160x100

فدراسیون #تکواندو با صدور بخشن …

    فدراسیون #تکواندو با صدور بخشنامه ای خطاب به هیئت‌های تکواندوی استان‌ها با “غیر اسلامی و غیر اخلاقی” خواندن ویدئوی چالش تکواندوکاران #ایرانی خواهان هشدار دادن به #ورزشکاران این رشته شد. hra_newshttps://t.me/mamlekate/50939