‏به پسر ‎#حداد_عادل گفته‌اند ک … ‏به پسر ‎#حداد_عادل گفته‌اند ک … 739818001583173204 160x100

‏به پسر ‎#حداد_عادل گفته‌اند ک …

    ‏به پسر ‎#حداد_عادل گفته‌اند که هر وقت تب یا سرفه کردی بیا بیمارستان. یعنی از آقازاده بدون داشتن هیچ علامتی تست گرفته‌اند. آنوقت به بیمارانی که با تب و سرفه مراجعه می‌کنند، می‌گویند که ‎#توهم_کرونا دارند. سهمیه تست ‎#کرونا هم برای قبیله ج.ا است. Ghazizade