مرورگر Onion Browser بر پایه‌ی … مرورگر Onion Browser بر پایه‌ی … 202761001588255206 1 160x100

مرورگر Onion Browser بر پایه‌ی …

    مرورگر Onion Browser بر پایه‌ی #تور بنا شده است و #امنیت گردش اطلاعات و وب‌گردی شما را تا حد زیادی تامین می‌کند. در نسخه‌ی جدید این مرورگر ویژگی‌های جالبی از جمله پشتیبانی OBFS4 bridges نیز دارد. 🔹ویدیو کوتاهی از نحوه استفاده از bridge را در نسخه‌ی #آی‌اواس را برای شما تهیه کردیم که