نرخ #تورم تولید کننده PPI در ا … نرخ #تورم تولید کننده PPI در ا … 260846001631187006 1

نرخ #تورم تولید کننده PPI در ا …

    نرخ #تورم تولید کننده PPI در اقتصاد نرخ پیش‌نگر CPI یا تورم مصرف‌کننده است. PPI در فصل بهار ۸۰٪ بوده است، این یعنی بزودی تورم سه رقمی در پیش است. mmrobati

عموم کشورهای جهان به جز معدودی … عموم کشورهای جهان به جز معدودی … 449124001631187005 1 1 160x100

عموم کشورهای جهان به جز معدودی …

    عموم کشورهای جهان به جز معدودی چون ایران،سودان و ونزوئلا توانسته‌اند از شر #تورم(که به قول اقتصاددانی شهیر، مادر بردگی است)نجات یابند. اما داروی درمان تورم دهه‌هاست که در ایران انکار می‌شود و با روش‌های سنتی و ابتدایی سعی در مهار آن می‌شود که آب در هاون کوبیدن است. deghtesad

نرخ #تورم تولید کننده PPI در ا … نرخ #تورم تولید کننده PPI در ا … 260846001631187006 160x100

نرخ #تورم تولید کننده PPI در ا …

    نرخ #تورم تولید کننده PPI در اقتصاد نرخ پیش‌نگر CPI یا تورم مصرف‌کننده است. PPI در فصل بهار ۸۰٪ بوده است، این یعنی بزودی تورم سه رقمی در پیش است. mmrobati

عموم کشورهای جهان به جز معدودی … عموم کشورهای جهان به جز معدودی … 449124001631187005 1 160x100

عموم کشورهای جهان به جز معدودی …

    عموم کشورهای جهان به جز معدودی چون ایران،سودان و ونزوئلا توانسته‌اند از شر #تورم(که به قول اقتصاددانی شهیر، مادر بردگی است)نجات یابند. اما داروی درمان تورم دهه‌هاست که در ایران انکار می‌شود و با روش‌های سنتی و ابتدایی سعی در مهار آن می‌شود که آب در هاون کوبیدن است. deghtesad

وزیر کار:«امیدواریم افزایش ۲۱ … وزیر کار:«امیدواریم افزایش ۲۱ … image

وزیر کار:«امیدواریم افزایش ۲۱ …

وزیر کار:«امیدواریم افزایش ۲۱ درصدی دستمزد برای فعالیت‌های تولیدی و #کارگران مبارک باشد». حداقل #دستمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان و با محاسبه مزایا، ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان است. مبارک؟؟ #تورم سال گذشته بیش از ۴۱ درصد و هزینه زندگی یک خانوار نزدیک ۵ میلیون تومان بود. Roozbeh1963