‌🔸بخش‌دار کهریزک: ساعت سه و ۲ … ‌🔸بخش‌دار کهریزک: ساعت سه و ۲ … 285787001594110612 1 160x100

‌🔸بخش‌دار کهریزک: ساعت سه و ۲ …

    ‌🔸بخش‌دار کهریزک: ساعت سه و ۲۰ دقیقه بامداد امروز (سه شنبه) به دلیل سهل‌انگاری در پرکردن کپسول‌های اکسیژن در شهر باقرشهر در جنوب تهران، انفجاری در این کارگاه رخ داد که منجر به فوت دو نفر و جراحت سه نفر شد. 🔗[بخش‌دار اسم نبرده ولی “کانال خبری باقرشهر” نوشته “شرکت سپاهان برش”] 🔸معاون