فراگیر شدن هشتگ “اعدام نکنید” … فراگیر شدن هشتگ “اعدام نکنید” … 324161001595109614 160x100

فراگیر شدن هشتگ “اعدام نکنید” …

    فراگیر شدن هشتگ “اعدام نکنید” در اعتراض به اعدام سه جوان ایرانی، روایت‌های دیگری از اعدام اعضای خانواده، خاکسپاری شبانه و کندن قبر در حیاط پیش چشم همگان آشکار کرد که بسیاری برای اولین بار آنها را می‌شنیدند. این هشتگ بیش از ۱۰ میلیون بار استفاده شد و هزاران نفر دیگر روایت بازماندگان