‌یک حساب کاربری توئیتری با باز … ‌یک حساب کاربری توئیتری با باز … 246174001596118805 160x100

‌یک حساب کاربری توئیتری با باز …

    ‌یک حساب کاربری توئیتری با بازنشر متن پایان‌نامه دکتری مهرداد بذرپاش که پس از جنجال درباره «جعل سوابق» به ریاست دیوان محاسبات منصوب شد، و بررسی تطبیقی آن نشان داده که بخش‌های گسترده‌ای از این پایان‌نامه «کپی و سرقت» از کتاب‌ها و مقالات دیگران بوده است. این حساب توئیتری که ظاهراً برخی دانشجویان