روز جمعه ۲۰ تیر ۹۹، در همه شهر … روز جمعه ۲۰ تیر ۹۹، در همه شهر … 491413001594453805 160x100

روز جمعه ۲۰ تیر ۹۹، در همه شهر …

    روز جمعه ۲۰ تیر ۹۹، در همه شهرهای اطراف تهران نمازجمعه برگزار شد‌. برخلاف اخبار دروغ در مورد وضعیت کرونا در این مناطق، که آنها را در وضعیت زرد یا سفید اعلام کردند، واقعیت اینست که اکثر این مناطق به دلیل نزدیکی و ارتباط و تردد مدام شغلی ساکنین آن به تهران در