خبرگزاری صدا و سیما، مرکز استا … خبرگزاری صدا و سیما، مرکز استا … 866400001593725404 1 160x100

خبرگزاری صدا و سیما، مرکز استا …

    خبرگزاری صدا و سیما، مرکز استان فارس: “#آتش‌سوزی #باغ، شیراز، زرگری، نرسیده به میدان مطهری رییس سازمان آتش نشانی شیراز از مهار آتش خبر داد” 📡 @