تصاویری مربوط به #باران شدید د … تصاویری مربوط به #باران شدید د … 879663001589945405 1

تصاویری مربوط به #باران شدید د …

  تصاویری مربوط به #باران شدید دیشب #تهرانezzedin_qassam _ ahooramazda__ir _ sahajami من همچین بارونی تو تهران (یا هیچ جای دیگه) یادم نمیاد. سی ثانیه پنجره‌م باز بود، فرش یه جوری خیس شد انگار روش شلنگ گرفتن.bahmandaroshafa 📡 @