#روسیه ایرانو از بازار #گاز حذ … #روسیه ایرانو از بازار #گاز حذ … image

#روسیه ایرانو از بازار #گاز حذ …

#روسیه ایرانو از بازار #گاز حذف کرد. حالا مسیر انتقال گاز روسیه بدون عبور از #ایران به #ترکیه و اروپا میره. از شرق خزر هم مسیر “قدرت سیبری” رو به #چین کشیده و از شمال به جنوب قرارداد خط لوله گاز به #پاکستان رو بسته. ایران هم به عنوان دومین مالک بزرگ ذخایر گاز جهان

#روسیه ایرانو از بازار #گاز حذ … #روسیه ایرانو از بازار #گاز حذ … image

#روسیه ایرانو از بازار #گاز حذ …

#روسیه ایرانو از بازار #گاز حذف کرد. حالا مسیر انتقال گاز روسیه بدون عبور از #ایران به #ترکیه و اروپا میره. از شرق خزر هم مسیر “قدرت سیبری” رو به #چین کشیده و از شمال به جنوب قرارداد خط لوله گاز به #پاکستان رو بسته. ایران هم به عنوان دومین مالک بزرگ ذخایر گاز جهان

سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینک … سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینک … 425687001631710806 1 1 160x100

سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینک …

    سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینکن: شما مدام می‌گویید #طالبان باید گام‌هایی بردارد تا در جامعه جهانی متمدن پذیرفته شود. آقای وزیر! آنها نمی‌خواهند در جمع کشورهای متمدن پذیرفته شوند. آنها تروریست‌هایی هستند که می‌خواهند ما را بکشند. دولت شما این را نمی‌فهمد! ‏سناتور کروز در بخش دیگری گفت: از وقتی که فاجعه در

سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینک … سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینک … 425687001631710806 1 160x100

سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینک …

    سناتور #تد_کروز خطاب به #بلینکن: شما مدام می‌گویید #طالبان باید گام‌هایی بردارد تا در جامعه جهانی متمدن پذیرفته شود. آقای وزیر! آنها نمی‌خواهند در جمع کشورهای متمدن پذیرفته شوند. آنها تروریست‌هایی هستند که می‌خواهند ما را بکشند. دولت شما این را نمی‌فهمد! ‏سناتور کروز در بخش دیگری گفت: از وقتی که فاجعه در

جهان همان‌ کاری را با #افغانست … جهان همان‌ کاری را با #افغانست … 124441001631005207 1

جهان همان‌ کاری را با #افغانست …

    جهان همان‌ کاری را با #افغانستان کرد که پس از بهمن ۵۷ با #ایران انجام داد، سکوت در برابر جهل و تحجر، سکوت در برابر دیکتاتوری و کشتار. تاریخ منطقه ما مدام در گردشی خونین بر عکس عقربه‌های ساعت و در جهت نابودی انسان و آزادی، به ویژه نابودی حقوق، زندگی و امید

جهان همان‌ کاری را با #افغانست … جهان همان‌ کاری را با #افغانست … 124441001631005207 160x100

جهان همان‌ کاری را با #افغانست …

    جهان همان‌ کاری را با #افغانستان کرد که پس از بهمن ۵۷ با #ایران انجام داد، سکوت در برابر جهل و تحجر، سکوت در برابر دیکتاتوری و کشتار. تاریخ منطقه ما مدام در گردشی خونین بر عکس عقربه‌های ساعت و در جهت نابودی انسان و آزادی، به ویژه نابودی حقوق، زندگی و امید

اتریش یک میلیون واحد #واکسن آس … اتریش یک میلیون واحد #واکسن آس … image

اتریش یک میلیون واحد #واکسن آس …

اتریش یک میلیون واحد #واکسن آسترازنکا به #ایران اهدا کرد. الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش روز دوشنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد هر واکسن در حال حاضر در نبرد جهانی با شیوع ویروس #کرونا، مهم است و نمی‌توانیم شاهد حضور نقاطی خالی در نقشه جهانی واکسیناسیون باشیم. VOAIran

اتریش یک میلیون واحد #واکسن آس … اتریش یک میلیون واحد #واکسن آس … image

اتریش یک میلیون واحد #واکسن آس …

اتریش یک میلیون واحد #واکسن آسترازنکا به #ایران اهدا کرد. الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش روز دوشنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد هر واکسن در حال حاضر در نبرد جهانی با شیوع ویروس #کرونا، مهم است و نمی‌توانیم شاهد حضور نقاطی خالی در نقشه جهانی واکسیناسیون باشیم. VOAIran