یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای … یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای … 798181001593337204 160x100

یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای …

    یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی آغاز «مبارزه با فساد» را به دوره ریاست صادق آملی لاریجانی در دستگاه قضایی نسبت داد، آملی لاریجانی در نامه‌ای به خامنه‌ای از « از بیانات حکیمانه و الطاف کریمانه» او نسبت به خودش تشکر کرد و نوشت: « در هر دو دوره