این سندهای مالکیت که ادعا میشو … این سندهای مالکیت که ادعا میشو … 000717001596133805 160x100

این سندهای مالکیت که ادعا میشو …

  این سندهای مالکیت که ادعا میشود سند آزادی دماوند است مربوط به مراتع چمه بن و برف بن در شمال غربی دماوند و نزدیک به شهر آمل است و مرتع ولارو در اطراف سد لار. پلاک ۶۸ و ۶۹ که ‎#اوقاف ادعای مالکیت آن را دارد در مراتع ملار است در جنوب شرقی ‎#دماوند