ویدیویی از #نور_تهران [#انفجار … ویدیویی از #نور_تهران [#انفجار … 458340001593120606 1 160x100

ویدیویی از #نور_تهران [#انفجار …

    ویدیویی از #نور_تهران [#انفجار_تهران؟] صدای فیلم میگه: “بچه‌ها اینجا پردیسه… از پشت کوه‌ها صدای انفجار اومد” (منظورش از “اینجا” احتمالا اونجایی است که خودش هست.)Vahid اول صدا بعد نور؟AmiR6AriR 📡 @

تصویری دیگر از #نور_تهران #انف … تصویری دیگر از #نور_تهران #انف … 280612001593120007 160x100

تصویری دیگر از #نور_تهران #انف …

    تصویری دیگر از #نور_تهران #انفجار_تهران؟ از اعتبار تصویر بی‌خبرم. هنوز گزارشی از شنیده شدن صدا نیست.Vahid در خبری دیگر برق در بخشی وسیعی از شهر #شیراز قطع شده. یکی دو ساعت قبل از این ماجرای تهران.Vahid 📡 @