#الو سلام توروخدا راجع به برگز … #الو سلام توروخدا راجع به برگز … image

#الو سلام توروخدا راجع به برگز …

#الو سلام توروخدا راجع به برگزاری کنکور بگین اینا میخوان تو این شرایط افتضاح، سه میلیون آدم رو جمع کنن کنکور برگزار کنن. آخه واقعا مگه این مافیای لعنتی چیه که هیچ کس زورش بهش نمیرسه؟! #الو حواستون به ما کنکوری ها باشه…اینا میگن برگزاری اجتماعات مشکله اونوقت میخوان ۳میلیون نفر وسط تابستون با کولر