این هفته #محمد_مساعد دو بار با … این هفته #محمد_مساعد دو بار با … image

این هفته #محمد_مساعد دو بار با …

این هفته #محمد_مساعد دو بار با شکایت یک #نماینده_مجلس (محمد عزیزی) به دادسرای اوین رفته و ممکن است شنبه بازداشت شود عزیزی که متهم پرونده #فساد سایپاست و با وثیقه میلیاردی آزاد شده، علیه مساعد به اتهام #افشای_اسرار_شخصی و #هتک_حیثیت شکایت کرده و چیزی نمانده او را به زندان بیندازد FJamalpour