زهره سادات لاجوردی،نماینده منت … زهره سادات لاجوردی،نماینده منت … 920247001589898604 1 160x100

زهره سادات لاجوردی،نماینده منت …

    زهره سادات لاجوردی،نماینده منتخب مجلس معتقد است #کودک‌همسری در ایران مساله حاشیه‌ای است. اوگفته پرداختن به این مساله اشتباه است و این موضوع دغدغه اصلی زنان نبوده». ایشان دختر #اسد‌الله_لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان اصلی در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی است. iranwire