‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی … ‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی … 094302001632580207 1

‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی …

    ‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی و شیعه عراقی خواستار پیوستن ‎#عراق به پیمان ابراهیم و ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل شدند. دفتر نخست‌وزیری عراق مجبور به واکنش شد: ما عادی‌سازی را رد می‌کنیم و به حقوق مردم فلسطین احترام می‌گذاریم. DanielShaltouki

‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی … ‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی … 094302001632580207 160x100

‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی …

    ‏در شهر ‎#اربیل، ۳۰۰ شخصیت سنی و شیعه عراقی خواستار پیوستن ‎#عراق به پیمان ابراهیم و ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل شدند. دفتر نخست‌وزیری عراق مجبور به واکنش شد: ما عادی‌سازی را رد می‌کنیم و به حقوق مردم فلسطین احترام می‌گذاریم. DanielShaltouki